Vraag en Antwoord - FIRST® LEGO® League

Vraag en Antwoord

De vraag & antwoordpagina biedt uitsluitsel over onduidelijkheden in de missieteksten en/of de regels, maar ook vragen m.b.t. het project worden hier behandeld. Onderstaande uitspraken zijn dus, in combinatie met de missies en regels, de definitieve regels die gehanteerd zullen worden door de scheidsrechters. Zie ook regel BP5. Je kunt vragen (die je niet met behulp van de documenten kunt beantwoorden) en onduidelijkheden e-mailen naar fll(at)techniekpromotie.nl

De vraag & antwoordpagina is gesloten! De pagina zal niet meer aangepast worden tot de Benelux finale (30 januari 2016).

De pagina is als volgt ingedeeld:

 • Vraag en Antwoord Project
 • Vraag en Antwoord Robotwedstrijd
 • Updates n.a.v. onduidelijkheden vertaling

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 11 november 2015

Laatste updates:

Updates 2 en 3 Project toegevoegd

 

Vraag en Antwoord Project

3. Voorlichtingscampagne (11-11-2015)

Er zijn grenzen aan het soort problemen dat jullie kunnen kiezen voor jullie onderzoek, maar niet aan de oplossingen die jullie bedenken. Wanneer jullie een idee presenteren dat het probleem dat jullie gekozen hebben oplost, is aan de (basis)voorwaarde voldaan. Voorlichtingscampagnes bijvoorbeeld bestaan al, dus het voorstellen van een voorlichtingscampagne zal door de projectjury als ‘beginnend’ worden beoordeeld in de ‘innovatieve oplossing’ categorie. Wanneer jullie beginnen met oplossing die al bestaat, zoek dan naar mogelijkheden om deze oplossing te verbeteren, zodat het eindresultaat beter is dan de bestaande oplossing.

2. Water (11-11-2015)

Water mag niet gekozen worden als jullie ‘stuk afval’ voor het TRASH TREK project. Het kan wel voorkomen dat er problemen ontstaan wanneer afval in het water terechtkomt. Bijvoorbeeld sigarettenpeuken worden vaak op straat gegooid waardoor deze bij regenval in het riool terechtkomen. De sigarettenpeuken zijn toegestaan als ‘stuk afval’, omdat zij voldoen aan de definitie van afval voor het TRASH TREK seizoen: “Voor de TRASH TREK Challenge is afval elk voorwerp dat niet meer nodig is en waar iemand vanaf wil.” Het is dus wel toegestaan dat jullie je project richten op een probleem dat ontstaat wanneer jullie ‘stuk afval’ in het water terechtkomt.

1. Gassen: “Afval” vs “Een afval probleem” 

Het is niet toegestaan om dit seizoen gassen te kiezen als jullie ‘stuk afval’. Uitlaatgassen of de CO2 die jullie uitademen worden bijvoorbeeld niet als een ‘stuk afval’ gezien. Het kan echter wel voorkomen dat door een stuk afval schadelijke gassen worden uitgestoten. Voorbeeld: Wanneer voedselresten op een vuilnisbelt wegrotten, kan daarbij methaan vrijkomen. Dit schadelijke gas kan dan het onderwerp van jullie probleemstelling worden.  Dit is toegestaan zolang het ‘stuk afval’ dat jullie hebben gekozen geen gas, maar een fysiek ‘stuk afval’ is.

 

Vraag en Antwoord Robotwedstrijd

21. Veelgestelde vraag M03 Transport 110 punten (9-11-2015)

De maximumscore van de transportmissie is inderdaad 110 punten. Dit bedoelden we met “één of beide”. Denk erover na en let goed op voordat je “onmogelijk” zegt, zeker bij de FIRST LEGO League.

20. Missie M05 verduidelijking – Persoon moet aanwezig zijn (9-11-2015)

Als je de sorteermachine met de hand wilt corrigeren, moet er OP DAT MOMENT een persoon in het sorteergebied zijn.

19. Verduidelijking westelijk-transfergebiedsdefinitie “gebieden” (9-11-2015)

Het westelijk transfergebied is het gespiegelde beeld van het oostelijk transfergebied.

18. M04 verduidelijkt, maar niet veranderd (9-11-2015)

Er zijn drie manieren waarop gele/blauwe staven in groene containers kunnen scoren aan het einde van de wedstrijd. ELKE groene container kan op ten hoogste EEN van de volgende drie manieren scoren:

Vereiste: Een groene container van een team met daarin tenminste één van HUN overeenkomstige staven is volledig in Safety van het ANDERE team (Voor elke groene container die aan deze voorwaarden voldoet krijgen BEIDE teams 60 punten).

Beperking: de groene container is van het ene veld naar het andere veld verplaatst via de westelijke transfer van het team dat de container verstuurde;

Beperking: alle staven zijn in de groene container gekomen door de sorteermachine van het team dat de container verstuurde (of het handmatig corrigeren van de sorteermachine).

De punten zijn per groene container (60). Er moet tenminste één staaf in de container zitten, maar de staven zelf zijn geen punten waard.

>>>OF<<<

Vereiste: Op JULLIE westelijke transfer en/of volledig in JULLIE westelijke transfergebied bevindt zich één van JULLIE groene containers met tenminste één van JULLIE overeenkomstige staven erin.

Beperking: alle staven zijn in de groene container gekomen door JULLIE sorteermachine (of het handmatig corrigeren van de sorteermachine).

De punten (7) zijn per staaf. De staven moeten in de container zitten, maar de container zelf is geen punten waard.

>>>OF<<<

Vereiste: Een van JULLIE groene containers is op JULLIE veld met tenminste één van JULLIE overeenkomstige staven erin, maar de container is NIET op JULLIE westelijke transfer en NIET compleet in JULLIE westelijke transfergebied.

Beperking: alle staven zijn in de groene container gekomen door JULLIE sorteermachine (of het handmatig corrigeren van de sorteermachine).

De punten (6) zijn per staaf. De staven moeten in een container zitten, maar de container zelf is geen punten waard.

17. Verduidelijking D09 + R14 De robot hoeft nergens te eindigen (12-10-2015)

Volgens regel D09 kan de robot zichzelf niet achterlaten, dus kan de robot nooit als rommel (regel R14) tellen.

16. Verduidelijking M05 Je mag staven niet handmatig verplaatsen (extra toelichting op 9-11-2015)

De uitzondering die in missie M05 staat geldt alleen als er staven vast komen te zitten in de oostelijke lopende band:

 • Wanneer een staaf een gat bereikt, maar er niet doorheen valt, mag je het er met de hand doorheen duwen.
 • Wanneer een staaf in de verkeerde container of op de mat terechtkomt, VIA DE OOSTELIJKE LOPENDE BAND dan mag je die handmatig in de juiste container stoppen. 

Dat is alles wat deze uitzondering toestaat. Het is de taak van de ROBOT om de staven te verplaatsen, de sorteermachine te vullen en aan te drijven.

15. Toelichting M07 Windrooscirkel (12-10-2015)

De windroos/kompas telt niet als een cirkel. Volgens regel BP2 zou dit wel moeten, maar dit zou de missie te makkelijk maken.

14. Toelichting M07 Mensen/dieren (12-10-2015)

Mensen tellen niet als dieren. Volgens regel BP2 zouden ze dat wel doen, maar de meeste scoresystemen die al geschreven zijn kunnen hier niet mee omgaan, dus moet deze V&A helaas boven regel BP2 gaan.

13. Versoepeling R14 + R10 / M10 Gestrand uitzondering voor staven (12-10-2015)

Als een STAAF gedeeltelijk in Safety tot stilstand komt, door welke oorzaak dan ook, moet je de staaf met de hand meteen volledig in Safety brengen. De normale regels en puntentellingen worden dan toegepast alsof de staaf volledig in Safety is. Dit is zowel een verduidelijking als een versoepeling, omdat staven vaak op de Safety lijn vallen zonder dat de robot ze achterlaat. Het zou problematisch zijn als de scheidsrechter de staven dan in moest nemen. Ik en vele experts hebben hier maanden naar gekeken, maar het is ons niet opgevallen. Maar JULLIE wel!

12. Verduidelijking R14 Objecten gestrand op de Safety-lijn worden meteen verplaatst (12-10-2015)

Wanneer de robot iets gedeeltelijk in Safety achterlaat, mag dat daar niet blijven liggen. Het gevolg hiervan (zie de regels) moet meteen uitgevoerd worden.

11. Verduidelijking R12 Onderdelen buiten Safety zijn niet relevant voor een (her)start (12-10-2015)

Voor een start of een herstart staat er dat “alles gerelateerd” aan de volgende autonome periode zich volledig in de basis moet bevinden. Dit gaat alleen over dingen die je überhaupt aan mag raken (zie R10 en R14).

10. Verduidelijking M07 Kip 55 (3-9-2015)

Als de robot de kip volledig in de kleine cirkel (in het oosten) plaatst…

 • Is de kip in een cirkel? Ja, 20 punten.
 • Is de kip in de kleine cirkel? Ja, 35 punten.

Totaal 55 punten. Dit bedoelden we met “punten voor elk voorwerp/dier dat aan de voorwaarden voldoet”.

9. Verduidelijking M05 Plastic tasjes verwijderen (3-9-2015)

De uitzondering dat je verstoppingen op de oostelijke lopende band mag herstellen houdt NIET in dat je de plastic tas met de hand uit de sorteermachine mag halen. De video is hier onduidelijk in, sorry. Dit is waarom regel BP5 zegt dat je naar de TEKST moet kijken en NIET naar de video. 

8. Verduidelijking M04 “Alle” staven in de groene containers (3-9-2015)

De zin: “BEPERKING: Alle staven mogen alleen rechtstreeks via de oostelijke helling van de sorteermachine in de containers terechtkomen of door middel van de Carrière bonus (M05)” gaat over staven van alle kleuren, niet alleen over de zwarte.

OOK: als de wedstrijd meteen afgelopen zou zijn, zouden de zwarte staven samen 96 punten waard zijn.

OOK: als de verpakking met de zwarte staven niet meer in de fabriek zit, zijn de zwarte staven niet meer in hun originele startpositie.

7. Aanpassing missie M04 – Sorteren (8-9-2015):

Onder: “De zichtbare situatie aan het einde van de wedstrijd:” en

Onder: “Gele en/of blauwe staven bevinden zich in de bijbehorende groene container EN de container (containers scoren onafhankelijk van elkaar) bevindt zich:”
Dient voor de eerste en de derde zin een asterix (*) geplaatst te worden en niet alleen bij de derde zin zoals nu het geval is.

Daarnaast: De zin: (NIET VAN TOEPASSING VOOR NEDERLANDSE TEKST)

“BEPERKING: Alle staven mogen alleen rechtstreeks via de oostelijke helling van de sorteermachine in de containers terechtkomen of door middel van de Carrière bonus (M05).”

Dient links uitgelijnd te worden en een regelafstand lager

6. Toelichting missie M04 – Sorteren (8-9-2015):

De Beperking: ‘Alle staven mogen alleen rechtstreeks via de oostelijke helling van de sorteermachine in de containers terechtkomen of door middel van de Carrière bonus (M05).’ Geldt ook voor de gele en blauwe staven, niet alleen voor de zwarte.

Daarnaast: In de startsituatie, dus als er niets aan het veld veranderd wordt, zijn de zwarte staven 96 punten waard.

Daarnaast: Wanneer de verpakking (van het vliegtuigje) met zwarte staven zich niet langer in de fabriek bevindt, bevinden deze staven zich niet meer in de originele startpositie.

5. Aanpassing regel D11 – “Safety” (8-9-2015):

De afbeelding die de afmetingen van de “Safety” weergeeft, zou er uit moeten zien zoals hieronder afgebeeld*:

Safety

* In de Nederlandse documenten werd de afbeelding al correct weergegeven. Geen wijzigingen doorgevoerd.

4. Toelichting missie M05 – Carrières (8-9-2015):

De versoepeling staat toe dat jullie verstoppingen van de oostelijke lopende band met de hand herstellen. Het staat echter NIET toe dat jullie de plastic tas met de hand uit de sorteermachine verwijderen. De video schets hierin een onjuist beeld – sorry – Dat is dan ook de reden dat regel BP5.2 stelt dat video’s niet gezien worden als regels en/of bewijsmateriaal.

3. Toelichting missie M07 – Schoonmaak (8-9-2015):

Wanneer de robot er in slaagt om de kip volledig in de kleine cirkel (uiterst oostelijk op de mat) te plaatsen …

— Bevindt de kip zich in een cirkel? Ja, 20 punten.

— Bevindt de kip zich in de kleine cirkel? Ja, 35 punten.

Totale score van 55 punten. Dat is wat bedoeld wordt met ‘punten voor elk voorwerp/dier dat aan de voorwaarden voldoet’.

2. Aanpassing missie M04 – Sorteren (31-8-2015)

Was: PUNTEN: (Zie M01).

Wordt: PUNTEN: (Zie M01) per container.

Daarnaast: graag aanpassen op vier plekken:

Was: oostelijke “Transfer”.

Wordt: westelijke “Transfer”.

Definitieve aangepaste teksten:

  • Volledig in de “Safety” van het andere team en is daar gekomen via jullie westelijke “Transfer”. PUNTEN: (Zie M01) per container.
  • Volledig in jullie westelijke “Transfer”-gebied en/of volledig op jullie westelijke “Transfer”. PUNTEN: 7 per staaf.
  • *Nooit volledig in het westelijke “Transfer”-gebied (alle “gebieden” worden onderaan het document getoond). PUNTEN: 6 per staaf.
1. Aanpassing missie M05 – Carrières (31-8-2015)

Was: “… op de westelijke lopende band …”

Wordt: “… op de oostelijke lopende band …”

Definitieve aangepaste tekst:

 • PUNTEN: 60 + de uitzondering op regel R10: De “Techneuten” van het team en/of de scheidsrechter (indien nodig/gevraagd) mogen met de hand verstoppingen op de oostelijke lopende band herstellen en/of verkeerd gesorteerde staven in de juiste containers plaatsen, inclusief staven die in geen enkele container terecht zijn gekomen.

 

Updates n.a.v. onduidelijkheden vertaling

 1. Bij de veldopbouwdocumentatie is verzuimd om bij de beschrijving van het opbouwen van het compostvat bij stap 3 de tekst “All the way up” te vertalen. Wij hebben hier verzuimd bij te vermelden dat de afvalbak ‘volledig’ omhoog geduwd moet worden.
  Jullie tekst moet zijn:
  “Duw de afvalbak voor het voedsel voorzichtig volledig omhoog en houd deze vast.”

   

 2. Bij de tekst van missie M01- Gerecycled materiaal gebruiken, is verzuimd om de originele tekst “…, all from the other team, …” mee te nemen in de vertaling. Hierdoor mist de nuance dat zowel de gele en blauwe staven alsmede de groene containers van het andere team moeten zijn. De punten voor deze missie worden dus toegekend voor het aantal groene containers van het andere team dat zich volledig in jullie ‘Safety’ bevindt (en omgekeerd het aantal groene containers van jullie dat zich in de ‘Safety’ van het andere team bevindt).

 

3. In regel D09, puntje 2.1, is een woord weggelaten uit de vertaling. De correcte tekst is:
     “Rommelstrafpunten – veroorzaakt …
     1. Onmiddelijk – Toegekend als de robot onderdelen achterlaat die zich GEDEELTELIJK in Safety bevinden.”

 

4. De vertaling van regel R15 was niet correct. Hieronder de aangepaste tekst:

Wanneer een autonome robot Dual Lock van een model losmaakt, of een model beschadigt en er daardoor missies duidelijk eenvoudiger of volbracht worden, dan worden er geen punten voor die missies toegekend.

 

 

Wist je dat je zelf een vulkaanuitbarsting kunt maken?