Missies - FIRST® LEGO® League

MISSIES

LET OP: De updates van de missieteksten zijn verwerkt in deze tekst. Deze update is op 1 september 2015 verwerkt. Indien jullie de PDF voor 1 september hebben geprint, hebben jullie een versie waarin deze updates (in missieteksten M04 en M05) niet zijn aangepast. 

Download de missieteksten in PDF: TT Missies

Achtergrond

De TRASH TREKSM  Challenge gaat over wat er gebeurt met spullen wanneer we denken dat we er klaar mee zijn of wanneer we denken dat ze niet meer bruikbaar zijn. Met een beetje fantasie kunnen we deze spullen of de materialen waar deze van gemaakt zijn nog goed gebruiken. Het is zelfs nog beter om hier al over na te denken wanneer wij deze spullen maken of kopen! Recyclen is geweldig, maar dit is slechts een klein radertje in een groter geheel. Terwijl jullie aan de missies van dit jaar werken, probeer je dan voor te stellen hoe we toe kunnen werken naar een wereld ZONDER AFVAL …

M01 – Gerecycled materiaal gebruiken

Alles dat gebouwd, vervaardigd of gefabriceerd is, is gemaakt met materialen uit de natuur. De meeste van deze materialen zijn schaars of het duurt tientallen jaren of zelfs eeuwen om ze te verkrijgen.

Missieomschrijving:

Verzamel materiaal dat door anderen is afgedankt, maar nuttig is voor jullie. Hiermee voorkomen jullie dat materialen uit de natuur gehaald moeten worden en het eerder gebruikte materiaal geen afval wordt.

De zichtbare situatie aan het einde van de wedstrijd:

 • De groene containers bevatten ten minste één (1) overeenkomstige gele OF blauwe staaf van het andere team, de containers bevinden zich volledig in jullie “Safety”-gebied. PUNTEN: 60 per container in een van beide “Safety” gebieden. Voor iedere scorende container in een van beide “Safety”-gebieden krijgen zowel jullie als het andere team de punten (en vice versa).
M01M02 – Methaan

We willen het gebruik van vuilnisbelten voorkomen, maar een bestaande vuilnisbelt produceert methaan. Methaan is een gas dat gebruikt kan worden als brandstof.

Missieomschrijving: 

Verzamel methaan van het vuilnisbelt-gebied en gebruik het om de vrachtwagen en/of de fabriek van brandstof te voorzien.

De zichtbare situatie aan het einde van de wedstrijd:

 • Het methaan bevindt zich in de motor van de vrachtwagen en/of in de energiecentrale van de fabriek. PUNTEN: 40 per methaan.

Vereiste methode, beperkingen en versoepelingen:

 • VERSOEPELING: Volledige/exacte plaatsing is niet nodig.

M02

M03 – Vervoer

De afstand die afgelegd moet worden met afgedankte materialen is een belangrijk onderdeel van het besluit wat te doen met deze materialen.

Missieomschrijving:

Laad de gele container om deze met de vrachtwagen naar het oosten te vervoeren en te lossen.

De zichtbare situatie aan het einde van de wedstrijd (jullie kunnen één of beide missies volbrengen):

 • De vrachtwagen draagt het volledige gewicht van de gele container: PUNTEN: 50.
 • De gele container bevindt zich volledig ten oosten van de geleider van de vrachtwagen PUNTEN: 60.

M03

M04 – Sorteren

De huidige sorteer- en scheidingstechnologieën zijn ingewikkeld, duur, beperkt en foutgevoelig. Om te zorgen voor een wereld met minder afval, is er dus een dringM04 - Beginende vraag naar innovatie op het gebied van sorteren.

Missieomschrijving:

De gele en blauwe staven zijn recyclebaar. De zwarte staven zijn onzuiverheden die op dit moment niet kunnen worden verwerkt. Voer de staven in de sorteermachine. Staven die gesorteerd zijn in de bijbehorende groene bakken hebben potentie.

De zichtbare situatie aan het einde van de wedstrijd:

 • Gele en/of blauwe staven bevinden zich in de bijbehorende groene container EN de container (containers scoren onafhankelijk van elkaar) bevindt zich:
  • Volledig in de “Safety” van het andere team en is daar gekomen via jullie westelijke “Transfer”. PUNTEN: (Zie M01) per container.
  • Volledig in jullie westelijke “Transfer”-gebied en/of volledig op jullie westelijke “Transfer”. PUNTEN: 7 per staaf.
  • *Nooit volledig in het westelijke “Transfer”-gebied (alle “gebieden” worden onderaan het document getoond). PUNTEN: 6 per staaf.
 • *BEPERKING: Naast de uiteindelijke plaatsing moet de wijze van plaatsing de missieomschrijving volgen.

M04 - Eind geel-blauw

 • Zwarte staven bevinden zich (alle staven kunnen individueel punten scoren):
  • Onderdeel van een scorende bloempot of bevinden zich in de originele startpositie. PUNTEN: 8 per staaf.
  • In de bijbehorende groene container of in de vuilnisbelt-container. PUNTEN: 3 per staaf.
  • Ergens anders (waar dan ook). PUNTEN: MINUS 8 per staaf.

M04 - Eind zwart   Vereiste methode, beperkingen en versoepelingen:

 • BEPERKING: Alle staven mogen alleen rechtstreeks via de oostelijke helling van de sorteermachine in de containers terechtkomen of door middel van de Carrière bonus (M05).
 M05 – Carrières

Er zijn veel wetenschappers, ingenieurs en technici nodig om het beperken van afval te realiseren. M05Missieomschrijving:

Verplaats ten minste één persoon naar het sorteergebied en verdien een handige uitzondering op de regels.

De zichtbare situatie tijdens de wedstrijd, wanneer jullie dit nodig hebben:

 • Ten minste één persoon bevindt zich volledig in het sorteergebied. PUNTEN: 60 + de uitzondering op regel R10: De “Techneuten” van het team en/of de scheidsrechter (indien nodig/gevraagd) mogen met de hand verstoppingen op de oostelijke lopende band herstellen en/of verkeerd gesorteerde staven in de juiste containers plaatsen, inclusief staven die in geen enkele container terecht zijn gekomen.

Dit is een leuk, dynamisch model met een kleine, maar aanwezige foutgevoeligheid welke onderkend is door de organisatie. Om ervoor te zorgen dat jullie de missie (M04) behorende bij dit model kunnen voltooien, kunnen jullie gebruik maken van de R10 versoepeling voor fouten van het model, behandel het model voorzichtig. Gebruik het “Voordeel van de twijfel” (BP3) voor fouten die met de hand ontstaan en gebruik altijd gezond verstand en ga van goede intenties uit.

M06 – Sloopauto’sM06- Begin

Er zijn wereldwijd honderden miljoenen auto’s, gemaakt van veel verschillende materialen. Halen wij wel het meeste uit auto’s die aan het einde van hun levensduur zijn? Hoeveel van een sloopauto wordt daadwerkelijk hergebruikt?

Missieomschrijving: 

OF repareer de oude auto door de motor en voorruit te installeren OF vouw de auto op om hem als oud ijzer te verkopen.

De zichtbare situatie aan het einde van de wedstrijd (voor een van beide opties worden punten toegekend):

 • De voorruit en motor zijn geïnstalleerd in de niet-opgevouwen auto op de juiste plek en in de juiste richting. PUNTEN: 65.
 • De auto is volledig opgevouwen en bevindt zich volledig in het oostelijke “Transfer”-gebied. PUNTEN: 50.

Vereiste methode, beperkingen en versoepelingen:

 • VERSOEPELING: Exacte plaatsing niet nodig.
 • BEPERKING: De auto mag nooit in het “Safety”-gebied komen, zelfs niet gedeeltelijk.

M06 - Eind

 M07 – Schoonmaak

Voor afgedankte materialen is één ding erger dan afval: vervuiling. Bijvoorbeeld plastic tasjes vind je overal terug en kunnen veel problemen veroorzaken, zoals het laten vastlopen van machines, het verstikken van dieren, enzovoort. M07 - BeginMissieomschrijving:

Haal de tasjes uit de sorteermachine en/of van het strand weg en breng de dieren terug naar hun favoriete plekken.

De zichtbare situatie aan het einde van de wedstrijd (punten voor elk voorwerp/dier dat aan de voorwaarden voldoet):

 • Plastic tasjes bevinden zich volledig in “Safety”. PUNTEN: 30 per tas.
 • De dieren bevinden zich volledig in een cirkel die volledig vrij is van plastic tasjes. PUNTEN: 20 per dier.
 • De kip bevindt zich volledig in de kleine cirkel. PUNTEN: 35.

* De vis van het afvalvoedsel (bestemd voor de compostmissie (M08) telt niet als dier voor deze missie. M07 - Eind

M08 – Composteren

Weggegooid organisch (GFT) materiaal hoeft niet op de vuilnisbelt te eindigen. Er kan compost van gemaakt worden.

Missieomschrijving: 

Start het composteren. Na een tijdje zal er compost worden uitgestoten.

De zichtbare situatie aan het einde van de wedstrijd:

 • De compost is uitgestoten, maar bevindt zich niet volledig in “Safety”. PUNTEN: 60.
 • De compost bevindt zich volledig in “Safety”. PUNTEN: 80.

M08

 

M09 – Behoud

Als een gebouw gesloopt wordt, zou het enkel een leeg omhulsel moeten zijn. Voor de sloop kunnen er nog tonnen aan waardevolle onderdelen en materialen geborgen worden.

Missieomschrijving:

Verplaats de waardevolle materialen naar “Safety”.

De zichtbare situatie aan het einde van de wedstrijd: 

 • De waardevolle materialen bevinden zich volledig in “Safety”. PUNTEN: 60.

M09

M10 – Sloopwerken

In vergelijking met de hoeveelheid afval die wekelijks wordt geproduceerd door een gemiddeld huishouden, is de hoeveelheid afval die ontstaat bij de sloop van een gebouw vele malen groter. Waar gaat al dit afval naartoe? Waar hoort dit afval allemaal naartoe te gaan?

Missieomschrijving: 

Sloop het gebouw en besluit wat er met de materialen moet gebeuren.

De zichtbare situatie aan het einde van de wedstrijd:

 • Geen enkele van de twaalf staven van het gebouw staan nog rechtop in de startpositie. PUNTEN: 85.

M10

M11 – Aankoop beslissingen

Sommige fabrikanten verpakken de producten in verpakkingsmateriaal dat niet of nauwelijks te recyclen is. Welke invloed kunnen jullie hierop uitoefenen?

Missieomschrijving: 

Beslis welke speelgoedvliegtuigjes jullie kopen, baseer jullie keuze op het verpakkingsmateriaal.

De zichtbare situatie aan het einde van de wedstrijd:

 • Speelgoedvliegtuigjes bevinden zich volledig in “Safety”. PUNTEN: 40 per vliegtuigje.

M11

M12 – Hergebruiken

Recyclen geeft de materialen waar afgedankte spullen uit bestaan een nieuw leven, maar dit proces kost tijd en energie. Is er een manier om de afgedankte spullen zelf een nieuwe bestemming te geven?

Missieomschrijving: 

Gebruik de verpakking van een speelgoedvliegtuigje als plantenbak door er compost in te stoppen.

De zichtbare situatie aan het einde van de wedstrijd:

 • De compost bevindt zich volledig in één van de verpakkingen waaruit een speelgoedvliegtuigje is verwijderd. De verpakking is in originele staat. PUNTEN: 40.

M12

Strafpunten

Voor elk strafpunt, zoals beschreven in regel D09 zal de scheidsrechter één zwarte staaf op de mat plaatsen, op een manier/plek dat jullie of jullie robot er geen last van hebben, met een maximum van 4 staven. De scheidsrechter kan en mag de staven verplaatsen wanneer deze in de weg liggen, maar ze moeten altijd in een negatieve scoringspositie blijven. PUNTEN: Zie M04.

Strafpunten

“Gebieden”

In de missieteksten wordt gerefereerd aan het vuilnisbelt-gebied, het sorteergebied en het oostelijke “Transfer” gebied. Deze gebieden zijn gedefinieerd op de mat door de witte belijning, die in onderstaande afbeelding rood gemarkeerd is. De gebieden zijn gedefinieerd als alleen de ruimte boven en/of binnen deze witte belijning. Alles dat zich, gedeeltelijk, boven de aangrenzende zwarte belijning bevindt, bevindt zich niet IN het gebied. 

Gebieden

 

 

 

 

 

 

Wist je dat je zelf een vulkaanuitbarsting kunt maken?