Updates - FIRST® LEGO® League

Updates

Op deze pagina worden regelmatig updates geplaatst over de robotwedstrijden en het project. Bezoek deze pagina regelmatig, zodat jullie te allen tijde met de meest actuele informatie werken.

Deze pagina bestaat uit vier onderdelen:

  1. Updates project
  2. Updates robotwedstrijd
  3. Updates challenge algemeen
  4. Updates vertalingen

 

1. Updates project

Update 4 – Overstromingen (12-9-2017)

Toelichting op het afvoeren van water.

Het onderzoek dat jullie gaan doen moet betrekking hebben op de waterkringloop. Voor het Hydro Dynamics project betekent dit: “Hoe mensen aan water komen, het transporteren, gebruiken of afvoeren om aan een specifieke wens en/of behoefte te voldoen.” In deze definitie gaat het om de weg die het water aflegt wanneer het gebruikt wordt door mensen, het afvoeren van water gaat hierbij dan ook over “afvalwater” of water dat al gebruikt is door mensen in huis, industrie of bedrijf. Water afvoeren gaat NIET over het afvoeren van water afkomstig van overstromingen. Daarom is het beheersen van structurele schade of directe bedreiging voor mensen door overstromingen GEEN geschikt onderwerp voor jullie projectonderzoek. Om ervoor te zorgen dat overstromingen toch een geschikt onderwerp zijn, moet het direct gelinkt worden aan de waterkringloop en het gebruik van water door mensen. Een voorbeeld van een link kan het vervuilen van een door mensen gebruikte waterbron door de overstroming zijn.

Update 3 – Stijging van de zeespiegel (29-8-2017)

Toelichting op het gebruik van water door mensen.

Het potentiële gevaar van de stijging van de zeespiegel is erg groot voor sommige gemeenschappen. Om dit onderwerp te kunnen gebruiken voor jullie project, dient jullie team de relatie tussen de stijgende zeespiegel en een probleem in de waterkringloop duidelijk te maken. Denk eraan dat jullie focus moet liggen op het gebruik van water door mensen.

Update 2 – Concentreer jullie aandacht (29-8-2017)

Toelichting op de verschillende fases van de waterkringloop.

Hoewel de definitie van de waterkringloop in de Hydro Dynamics documentatie spreekt over vier fases (“vinden, transporteren, gebruiken en afvoeren”), hoeven jullie geen onderzoek te doen naar alle vier genoemde fases voor jullie project. Jullie kunnen je concentreren op één of meer fases van de waterkringloop wanneer jullie een probleem kiezen en een oplossing ontwerpen.

Update 1 – Zoet water vs. Zout water (29-8-2017)

Toelichting op categorieën water.

Het Hydro Dynamics project is niet beperkt tot het bestuderen van zoet water. Teams mogen het gebruik van zoet water, brak water of zout water onderzoeken. Echter, het probleem dat jullie team kiest moet onderdeel zijn van de waterkringloop. De waterkringloop is in de Hydro Dynamics documentatie gedefinieerd als: “De manieren waarop mensen water vinden, vervoeren, gebruiken of afvoeren ten behoeve van een specifieke behoefte of wens.” Ongeacht welk soort water jullie kiezen, jullie moeten duidelijk kunnen aangeven hoe dit water wordt gebruikt om aan een behoefte of wens van de mensen te voldoen.

 

2. Updates robotwedstrijd

Update 1 – Versoepeling (29-8-2017)

Wanneer jullie de robot onderbreken terwijl deze een missiemodel aan het vervoeren is en dit missiemodel vanuit de basis vervoerd wordt tijdens de meest recente (her)start, mogen jullie dit missiemodel houden.

 

3. Updates challenge algemeen

Nog geen updates.

 

4. Updates vertalingen

Update 1 – Aanpassing tekst belangrijke wijzigingen regel 3

In de Nederlandse vertaling wordt bij de belangrijke wijzigingen voor 2017, regel 3 vermeldt dat de robot en bijbehoren een maximale hoogte heeft op het moment dat de wedstrijd start. Deze beperking geldt niet alleen wanneer de wedstrijd start, maar bij iedere (her)start van de robot. De robot mag dus nooit hoger zijn dan 30,5 cm wanneer hij start vanuit de basis. Wanneer de robot de basis heeft verlaten mag hij uiteraard wel ‘uitvouwen’.

Update 2 – Onjuist vraagteken in tekst missie 5

Helaas is er een onterecht vraagteken ‘?’ terechtgekomen in de missietekst van missie M5 – Filter. Het vraagteken had een punt moeten zijn.

 

 

 

 

Wist je dat je zelf een vulkaanuitbarsting kunt maken?