Updates - FIRST® LEGO® League

Updates

Op deze pagina worden regelmatig updates geplaatst over de robotwedstrijden en het project. Bezoek deze pagina regelmatig, zodat jullie te allen tijde met de meest actuele informatie werken.

Deze pagina bestaat uit drie onderdelen:

  1. Updates project
  2. Updates robotwedstrijd
  3. Updates challenge algemeen
  4. Updates vertalingen

 

1. Updates project

Update 3 – Levende dieren (31-08-2016)

Disclaimer

De Animal Allies challenge vraagt jullie om onderzoek te doen naar manieren waarop mens en dier met elkaar in aanraking komen. Er wordt NIET gevraagd om zelf in aanraking te komen met dieren tijdens jullie onderzoek. Ieder team dat er voor kiest om te werken met levende dieren dienen dit alleen te doen onder begeleiding van een getraind, volwassen persoon. Wanneer jullie met een dier werken, raden wij jullie ten strengste af om dit dier mee te nemen naar een FIRST® LEGO® League (regio)finale. Het kan zelfs zijn dat de (regio)finale waaraan jullie deelnemen hier specifieke regels over opstelt, zorg dat jullie hier vooraf van op de hoogte zijn.

Update 2 – Definitie “met elkaar in aanraking komen” (31-08-2016)

Toelichting op het identificeren van een probleem.

In het project wordt jullie gevraagd om “een specifieke situatie waarin mensen en dieren met elkaar in contact komen en identificeer een specifiek probleem dat jullie willen oplossen” te kiezen. Het is niet nodig dat de persoon en het dier elkaar fysiek aanraken, maar het moet wel duidelijk zijn dat de mens het leven van het dier beïnvloedt of dat het dier het leven van de mens beïnvloedt om te voldoen aan “met elkaar in aanraking komen” voor het Animal Allies project. Bijvoorbeeld wanneer een mens voedsel in een schaal doet en het dier dit voedsel opeet, heeft de mens het leven van het dier beïnvloed.

Update 1 – Dierenrijk (31-08-2016)

Uitleg definitie “dier”

De challenge definieert een dier als “ieder lid van het wetenschappelijk dierenrijk – behalve mensen – dat nog in leven is.” Afhankelijk van waar jullie wonen, hebben jullie bij biologie vijf of zes rijken geleerd om al het leven op aarde te classificeren. Voor de Animal Allies challenge moeten jullie een dier kiezen uit het Animalia rijk. Levende dingen uit de volgende rijken worden niet beschouwd als geschikte dieren voor het Animal Allies project: planten (Plantae), schimmels of zwammen (Fungi), protisten, de eencelligen (Protista), oerbacteriën/archaebacteriën (Archaea), bacteriën (Bacteria/Eubacteria) en Monera, eencellige organismen zonder celkern (tegenwoordig onderverdeeld in Archaea en Bacteria). Voor meer informatie kunnen jullie bijvoorbeeld eens kijken op: http://dier-en-natuur.infonu.nl/biologie/49867-het-ordenen-van-organismen-het-dierenrijk.html.

 

2. Updates robotwedstrijd

Update 4 – Toelichting op regel D02.3 (3-11-2016)

Onderstaand zijn voor twee missies extra toelichting op regel D02.3 gegeven:

M04 – Als meerdere stukken voedsel zich in één Dierengebied bevinden, maar niet hetzelfde zijn, gelden alleen de punten voor dat specifieke Dierengebied niet.

M09 – Als er meer dan één mestmonster gelijktijdig wordt vervoerd, tellen alleen de mestmonsters die gelijktijdig vervoerd worden niet. Andere mestmonsters die wel individueel vervoerd worden leveren dan nog wel punten op.

Update 3 – Kikkersmodel, aantal kikkers, missie M03 (3-11-2016)

Het was onduidelijk of de kikkers geteld mochten worden als twee dieren, dus hieronder uitsluitsel:

1. Elke kikker die voldoet aan de scoringsvereisten telt.

2. Het is toegestaan om het kikkermodel voor de wedstrijd klaar te zetten in het Dierenbeschermingsmissiemodel. 

Update 2 – Sensor identificatie(28-10-2016)

Deze update geldt alleen voor de originele US-documenten. In de Nederlandse vertaling is de labeling wel correct aangegeven.

Correctie op typefout in regel R04.

Er is iets misgegaan met de labeling van de sensoren van de EV3. Onder de afbeelding van de druksensor staat de tekst ‘EV3 TOUCH GYRO/ANGLE’ terwijl de tekst ‘GYRO/ANGLE’ onder de meest rechtse afbeelding had moeten staan. Onder de afbeelding van de Gyrosensor staat alleen de tekst ‘EV3’.

Update 1 – “Alle” mestmonsters (31-08-2016)

Tekstwijziging voor missie M15 – Monsters

Oude tekst: “Alle twaalf de mestmonsters zijn volledig in het Trainings- en onderzoeksgebied:”
Nieuwe tekst: “Alle zeven de mestmonsters zijn volledig in het Trainings- en onderzoeksgebied:”

3. Updates challenge algemeen

Update 1 – Open voor diverse visies over dier-mens interactie (28-10-2016)

De challenge van dit jaar heeft betrekking op dieren en de uitdaging waarmee zij te maken krijgen vandaag de dag – zowel in de natuurlijke omgeving als in door mensen gecreëerde leefomgeving. Er zijn vele visies over hoe mensen en dieren samenleven, zoals of het diervriendelijk is om koeien te houden in een melkveebedrijf of het tentoonstellen van wilde dieren in dierentuinen of aquaria. Wij zijn van mening dat het belangrijk is voor coaches om dit in het achterhoofd te houden wanneer jullie de kinderen begeleiden tijdens het werken aan de ANIMAL ALLIES challenge. Zoals bij alle FIRST® LEGO® League challenges moedigen wij coaches aan om de teams kennis te laten maken met deze feiten van vandaag de dag en ze aan te sporen om zich te verdiepen in de verschillende visies die er zijn.

Bij het ontwikkelen van de ANIMAL ALLIES challenge heeft het FIRST® LEGO® League team nauw samengewerkt met deskundigen uit verschillende beroepsgroepen waaronder: the fields of rescue biology, biomimicry, ecology and veterinary medicine, among others, from the University of New Hampshire, National Geographic, the Biomimicry Institute, Omaha’s Henry Doorly Zoo & Aquarium, Tufts University Cummings School of Veterinary Medicine, and the New England Aquarium Animal Care Center.

4. Updates vertalingen

Update 1 – Tekstwijziging missie M14 (31-08-2016)

Helaas is er bij missie M14 een foutje in de vertaling geslopen. Tekstwijziging:

Oude tekst: “Optie 3: 3 punten”
Nieuwe tekst: “Optie 3: 4 punten”

Update 2 – Tekstwijziging missie M02 (31-08-2016)

Helaas is er bij missie M02 een foutje in de vertaling geslopen. Tekstwijziging:

Oude tekst: “Het waarschuwingshek is omlaag: 7 punten”
Nieuwe tekst: “Het waarschuwingshek is omlaag: 15 punten”

 

 

 

Wist je dat je zelf een vulkaanuitbarsting kunt maken?