Updates - FIRST® LEGO® League

Updates

Op deze pagina worden regelmatig updates geplaatst over de robotwedstrijden en het project. Bezoek deze pagina regelmatig, zodat jullie te allen tijde met de meest actuele informatie werken.

Deze pagina bestaat uit vier onderdelen:

  1. Updates project
  2. Updates robotwedstrijd
  3. Updates challenge algemeen
  4. Updates vertalingen

 

1. Updates project

Update 6 – Water, overal water (30-10-2017)

Toegestane presentatiemiddelen tijdens (regio)finales

Deze update voorziet teams en organisatoren van (regio)finales richtlijnen over de mogelijkheden rondom het demonstreren van oplossingen en prototypes tijdens (regio)finales.
We zijn ons ervan bewust dat teams wellicht aan het werk zijn met waterfiltratie of waterzuivering oplossingen en deze oplossingen willen laten zien als onderdeel van hun projectpresentatie tijdens (regio)finales. Gezien de risico’s (water en stroom) en beperkingen die gelden op de locaties van (regio)finales vragen we de teams om de prototypes mee te brengen ZONDER WATER OF VLOEISTOFFEN. We raden teams aan om een korte video van het werkende prototype waarin de werking en de oplossing die zij hebben bedacht wordt getoond op te nemen in de presentatie.

Update 5 – Overstromingen V2.0 (30-10-2017)

Toelichting op update 4.

Update 4 noemt een specifieke subset van problemen die voortkomen uit overstromingen: “het beheersen van structurele schade of directe bedreiging voor mensen door natuurlijke overstromingen.”
Een verdere toelichting van de definitie van “overstroming” is hier op z’n plaats: “Het onderlopen met water van land dat gebruikt wordt, of geschikt is voor gebruik door mensen en normaal gesproken niet onder water staat. Overstromingen hebben twee belangrijke eigenschappen: Het onderwater staan van het land is tijdelijk; en het land ligt direct naast de bron die de overstroming veroorzaakt, zoals een rivier, beek, meer of oceaan.” De toevoeging “natuurlijk” in de update is gedaan om te benadrukken dat deze eigenschap van een “overstroming,” er op gebaseerd is dat het om een hoeveelheid (natuurlijk) water gaat. Dit betreft overstromingen door orkanen, stormen en andere weersomstandigheden.
Update 4 stelt dan ook niet dat overstromingen niet geschikt zijn als onderwerp voor jullie project, het beperkt jullie alleen tot het feit dat de problemen rechtstreeks betrekking moeten hebben op de waterkringloop: “Een voorbeeld van een link kan het vervuilen van een door mensen gebruikte waterbron door de overstroming zijn.” Teams dienen zich dus NIET te richten op onderwerpen zoals het bouwen van overstromingsbestendige gebouwen, of het verbeteren van hulp- en reddingsacties na een overstroming.
Vervuiling die ontstaat door het afvoeren van water van overstromingen en/of stormen en het onderzoeken van problemen met storm riolen wordt niet ter discussie gesteld in update 4. Sterker nog, enkele problemen met het afvoeren van water van overstromingen en/of stormen worden specifiek genoemd in de projectgids (zie pagina FP5 en de woordenlijst voor storm riool (FW6), afwatering (FW3) en infiltratie (FW6)).

Update 4 – Overstromingen (TEKST HERZIEN 30-10-2017)

Toelichting op het afvoeren van water.

Het onderzoek dat jullie gaan doen moet betrekking hebben op de waterkringloop. Voor het Hydro Dynamics project betekent dit: “Hoe mensen aan water komen, het transporteren, gebruiken of afvoeren om aan een specifieke wens en/of behoefte te voldoen.” In deze definitie gaat het om de weg die het water aflegt wanneer het gebruikt wordt door mensen, het afvoeren van water gaat hierbij dan ook over “afvalwater” of water dat al gebruikt is door mensen in huis, industrie of bedrijf. Water afvoeren gaat NIET over het afvoeren van water afkomstig van natuurlijke overstromingen. Daarom is het beheersen van structurele schade of directe bedreiging voor mensen door natuurlijke overstromingen GEEN geschikt onderwerp voor jullie projectonderzoek. Om ervoor te zorgen dat overstromingen toch een geschikt onderwerp zijn, moet het direct gelinkt worden aan de waterkringloop en het gebruik van water door mensen. Een voorbeeld van een link kan het vervuilen van een door mensen gebruikte waterbron door de overstroming zijn.

Update 3 – Stijging van de zeespiegel (29-8-2017)

Toelichting op het gebruik van water door mensen.

Het potentiële gevaar van de stijging van de zeespiegel is erg groot voor sommige gemeenschappen. Om dit onderwerp te kunnen gebruiken voor jullie project, dient jullie team de relatie tussen de stijgende zeespiegel en een probleem in de waterkringloop duidelijk te maken. Denk eraan dat jullie focus moet liggen op het gebruik van water door mensen.

Update 2 – Concentreer jullie aandacht (29-8-2017)

Toelichting op de verschillende fases van de waterkringloop.

Hoewel de definitie van de waterkringloop in de Hydro Dynamics documentatie spreekt over vier fases (“vinden, transporteren, gebruiken en afvoeren”), hoeven jullie geen onderzoek te doen naar alle vier genoemde fases voor jullie project. Jullie kunnen je concentreren op één of meer fases van de waterkringloop wanneer jullie een probleem kiezen en een oplossing ontwerpen.

Update 1 – Zoet water vs. Zout water (29-8-2017)

Toelichting op categorieën water.

Het Hydro Dynamics project is niet beperkt tot het bestuderen van zoet water. Teams mogen het gebruik van zoet water, brak water of zout water onderzoeken. Echter, het probleem dat jullie team kiest moet onderdeel zijn van de waterkringloop. De waterkringloop is in de Hydro Dynamics documentatie gedefinieerd als: “De manieren waarop mensen water vinden, vervoeren, gebruiken of afvoeren ten behoeve van een specifieke behoefte of wens.” Ongeacht welk soort water jullie kiezen, jullie moeten duidelijk kunnen aangeven hoe dit water wordt gebruikt om aan een behoefte of wens van de mensen te voldoen.

 

2. Updates robotwedstrijd

LET OP: Update 2 is hernoemd.
Update 11 – Filter vergrendeling instellen (3-1-2018)

De vergrendeling (met een zwarte bal erop) van het filtermodel moet naar het noorden vallen en mag niet naar boven worden geplaatst.

Update 10 – Waterput glijders contact versoepeling (9-11-2017)

Wanneer alle vier zwarte ronde glijders contact hebben met de mat, wordt dat geteld alsof de volledige ronde basis van de waterput volledig contact heeft met de mat, ongeacht waar de waterput zich bevindt. Anders geformuleerd: Hoewel de zwarte ronde glijders ervoor zorgen dat de ronde basis van de waterput de mat niet raakt, zal er gescoord worden alsof de glijders er niet op zitten.

Update 9 – Omhoogkomen bloem en fontein (9-11-2017)

Deze beide missies vereisen dat iets ‘omhoogkomt’ ongeacht hoe, en ‘omhoog moet blijven’ uitsluitend door een Groot Water op de juiste plek.

Update 8 – Terugkeren naar Basis versoepeling (9-11-2017)

Een robot die terugkeert naar de basis wordt gezien als ‘volledig in’ de Basis zodra alles van de robot voorbij en op de zwarte lijn van de basis is. Zelfs als er gedeelten van de robot uitsteken boven de westelijke en/of zuidelijke grensmuren. Deze versoepeling geldt NIET voor (her)starts.

Update 7 – Plaatsing en beschadiging regenwolk (9-11-2017)

PLAATSING – Laat je niet misleiden door de aanwezigheid van gele elementen aan beide zijden van het regenwolkmodel. Het ronde wolkachtige element en de bliksem moeten aan de oostkant zitten, zoals beschreven en getoond in het veldopbouwdocument. Als je ergens een afbeelding hebt gezien waarop het model verkeerdom geplaatst is, denk dan aan regel BP5.2
BESCHADIGING – Zorg ervoor dat de robot de bliksem niet van het regenmodel breekt. Hoewel de bliksem slechts ter decoratie is aangebracht, geldt regel R17 nog steeds.

Update 6 – Opslag onderdelen (9-11-2017)

Teamleden die niet direct aan de tafel staan mogen onderdelen vasthouden nadat de scheidsrechter alles gezien heeft, missiemodellen moeten te allen tijde in het zicht van de scheidsrechter blijven.

Update 5 – Pomp dual lock (30-10-2017)

Wanneer het pompmodel tegen de muur wordt geplaatst is het mogelijk dat sommige dual lock plakkers boven de muur geplaatst zijn. Breng de dual lock dan opnieuw aan totdat het niet meer boven de muur uitsteekt. In tegenstelling tot andere modellen, is de plek van dual lock voor dit model minder van belang. Zorg er vooral voor dat er enkele paren laag zijn aangebracht en enkele paren zo hoog mogelijk zijn aangebracht.

Update 4 – D07, discussie over afbeelding 6 (30-10-2017)

Aangezien het object duidelijk niet volledig in de basis is, en het ook niet op de (volledige dikte van de) lijn zit, is het BUITEN de basis. Wanneer het voor een scheidsrechter niet duidelijk is of een object op de lijn zit, krijgen jullie het voordeel van de twijfel. Soms is het voldoende om op de lijn te zitten, soms niet. Denk eraan dat het bereiken van de lijn alleen van toepassing is op de basis.
– Voor scorende gebieden geldt; een object is volledig in, of het wordt gezien als buiten.
– Voor de basis geldt; een object kan volledig in, niet volledig in (wanneer niet volledig boven de lijn) of volledig buiten.

Update 3 – Optionele lus uitsteken (30-10-2017)

De optionele lus steekt soms uit boven het doel van de leidingconstructie (missie M11). Dit heeft geen invloed op de score.

Update 2 – Waterzuivering model as onderhoud (9-11-2017)

Wanneer jullie de veldopbouwinstructies (niet de video!) goed volgen, hebben jullie waarschijnlijk gemerkt dat de as die van het toilet afkomt niet exact de tekening op de mat volgt. DAT IS OK. Op de (regio)finales wordt het toilet gebouwd en geplaatst zoals afgebeeld in de veldopbouwdocumentatie, dat is dus de plaatsing waarmee jullie moeten oefenen.
Wanneer een goed gebouwd waterzuivering model niet geactiveerd wordt door het omlaag bewegen van de gele hendel is er waarschijnlijk een frictie probleem in het waterzuiveringsmodel. Let erop dat alle overbrengingen en de bruine as-verbindingen goed vrij kunnen draaien. Ook is het belangrijk dat alle verbindingspennen volledig in de gaatjes geklikt zijn, zodat het geheel goed uitgelijnd is.

Update 1 – Versoepeling (TEKST HERZIEN 30-10-2017)

Wanneer jullie de robot onderbreken terwijl deze iets aan het vervoeren is dat vanuit de basis kwam tijdens de meest recente (her)start, mogen jullie dit houden.

 

3. Updates challenge algemeen

Nog geen updates.

 

4. Updates vertalingen

Update 1 – Aanpassing tekst belangrijke wijzigingen regel 3

In de Nederlandse vertaling wordt bij de belangrijke wijzigingen voor 2017, regel 3 vermeldt dat de robot en bijbehoren een maximale hoogte heeft op het moment dat de wedstrijd start. Deze beperking geldt niet alleen wanneer de wedstrijd start, maar bij iedere (her)start van de robot. De robot mag dus nooit hoger zijn dan 30,5 cm wanneer hij start vanuit de basis. Wanneer de robot de basis heeft verlaten mag hij uiteraard wel ‘uitvouwen’.

Update 2 – Onjuist vraagteken in tekst missie 5

Helaas is er een onterecht vraagteken ‘?’ terechtgekomen in de missietekst van missie M5 – Filter. Het vraagteken had een punt moeten zijn.

 

 

 

 

Wist je dat je zelf een vulkaanuitbarsting kunt maken?