Coach - FIRST® LEGO® League

Rol van de teamcoach

De teamcoach is de begeleider van het FLL team. De rol van teamcoach kan prima worden vervuld door een ouder, leraar, familielid (bijv. neef, nicht, oom of tante), kennis of een technisch professional. De teamcoach moet wel 18 jaar of ouder zijn en de volgende eigenschappen bezitten: de wil om samen met kinderen te ontdekken, goede communicatieve vaardigheden, prioriteiten kunnen stellen en veelvoudig taken kunnen uitvoeren.

 

Coach Wegwijzer

In de Coach Wegwijzer kun je als coach en als team alles lezen over wat er van een FLL team wordt verwacht. Verder staan er technische tips in, tips om je team zo goed mogelijk te laten functioneren en een beschrijving van de regiofinale. De Coach Wegwijzer kun je hier Coach Wegwijzer downloaden in PDF.

 

Wat doet de teamcoach?

De teamcoach begeleidt het team bij de voorbereiding op de FLL. Daarbij probeert de teamcoach de leerervaring van de teamleden te optimaliseren door de teamleden te stimuleren zelf na te denken over de problemen die ze tegenkomen. Directe betrokkenheid of inmenging van de teamcoach bij het oplossen van problemen wordt sterk afgeraden, omdat dit de leerervaring voor de teamleden vermindert. Tot slot hoeft een teamcoach geen technische vakkennis te bezitten. Wel moet een teamcoach bereid zijn enige basiskennis te vergaren van het bouwen en het programmeren van de LEGO robot.

 

Teamcoach = coach

Als teamcoach krijg je de mogelijkheid kinderen te stimuleren tot het zelf oplossen van problemen. Niet de teamcoach, maar de teamleden zijn verantwoordelijk voor het onderzoek, de documentatie en het bouwen en programmeren van de robot. De teamcoach begeleidt de kinderen hierbij en helpt bij het opbouwen en functioneren van het team. Indien nodig treedt de teamcoach op bij het oplossen van conflicten binnen het team.

 

Extra ondersteuning

Buiten deze rol kan de teamcoach ook nog helpen bij het zoeken van extra ondersteuning van het team. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ouders en teammentoren. Ouders kunnen een bron van informatie zijn, maar kunnen ook helpen met bijvoorbeeld vervoer (naar de FLL finales), drinken & snacks en geldinzameling. Verder zijn ouders en overige familieleden natuurlijk van harte welkom als publiek tijdens de FLL finales. Naast ouders kunnen ook mentoren hun bijdrage leveren aan een FLL team. Voorbeelden van geschikte mentoren zijn: technische professionals, professoren, studenten, of middelbare scholieren die deelnemen aan de Robotgames. Een team kan ook een expert op het gebied van de Challenge benaderen.

 

Belangrijk

Soms besluiten teams vlak voor de regiofinale toch niet te willen deelnemen aan de regiofinale, omdat ze het idee hebben niet voldoende voorbereidingstijd te hebben gehad of dat de teamcoach de teamleden een teleurstelling wil besparen, omdat de prestaties van de teamleden niet voldoen aan de hoge verwachtingen.

Wij willen benadrukken dat het bij de FLL niet gaat om het winnen en het behalen van zoveel mogelijk prijzen, maar wel om de leerprestatie die de kinderen in de weken voorafgaand aan de regiofinale neerzetten en dat zij lol beleven aan en enthousiast worden over wetenschap en technologie.

Juist door deel te nemen aan de regiofinale zorg je ervoor dat de kinderen ook leren van andere teams en worden beloond voor weken van hard werk. Ook de regiopartner investeert tijd en geld in de teams en deelname aan hun regiofinale betekent voor hen een beloning voor hun investeringen.

 

Rol van de teammentor

De rol van teammentor wordt vervuld door iemand met een technische achtergrond die het team kan helpen bij praktische technische vragen.

Hierbij kan worden gedacht aan tips met betrekking tot bepaalde programmeervragen, ervaring met het zoeken van informatie op het internet of hoe je iets mechanisch het beste aan kan pakken.

De rol van de teammentor is niet de directe begeleider van het team. Die rol wordt vervuld door de teamcoach. De teammentor is veel minder intensief bij het team betrokken en hoeft ook niet altijd aanwezig te zijn. Het inplannen van een technische “vergadering” waarbij de teammentor aanwezig is, kan zo nu en dan handig zijn.

 

 

Wist je dat je zelf een vulkaanuitbarsting kunt maken?