Blog - FIRST® LEGO® League

Aan de slag met het INNOVATIEPROJECT van de FIRST® LEGO® League…

21 oktober 2019

In eerdere blogs hebben we al stilgestaan bij de veranderingen die hebben plaatsgevonden in ons programma FIRST LEGO League (FLL). Met die veranderingen loop je altijd een risico dat er zaken moeten worden bijgesteld of om extra uitleg vragen. Dat is ook bij dit programma het geval.

Vanaf eind augustus zijn teams volop bezig met de robotwedstrijd en het innovatieproject van het seizoen City Shaper. Ondertussen bereikten ons wat signalen dat het lesmateriaal vooral erg gericht was op de robot en het programmeren en veel minder op het project. Dat zijn we meteen gaan checken en we kwamen zelf ook tot die conclusie. Het lesmateriaal voor het innovatieproject geeft niet genoeg informatie en het is lastig voor docenten en coaches om ermee aan de slag te gaan. Er moest dus iets gebeuren!

Gelukkig zijn wij als Stichting Techniekpromotie ervaren als het gaat om lesmateriaal voor technologische vraagstukken op diverse niveaus voor PO en VO. Daarbij komt wel dat de leeftijdscategorie voor de FLL breed is: 9 t/m 15 jaar en dan ook nog alle niveaus omvat. Dat betekent dat je in je lesmateriaal echt moet differentiëren zodat het voor ieder niveau geschikt is. Een schone taak om mee aan de slag te gaan…en het is ons gelukt.

OntwerpcyclusOntwerpcyclus-totaal

STP omarmt de ontwerpcyclus en heeft ook in het extra ontwikkelde lesmateriaal deze cyclus opgenomen. Bij elke stap moet er goed gekeken worden voor welk niveau je wat aanbiedt. Er staan echter voldoende handvatten in het materiaal die je helpen als docent, of je nu met groep 7 werkt of met de 2e klas van een gymnasium. Uiteindelijk hebben we een digitaal boekje gemaakt dat je in stappen door het project heen loodst.

STP is al jaren een zeer gewaardeerd Operational Partner van FIRST en LEGO Education, de leveranciers van het programma. Met hen hebben we ons materiaal gedeeld. We ontvingen al snel het bericht dat ze daarmee erg blij waren en dat het geïntegreerd zal worden in het lesmateriaal van volgend seizoen. Dat vinden wij goed nieuws, want dat betekent dat het lesmateriaal volgend seizoen nog beter is aangepast aan ons onderwijs.

Dus: ben je als team (of docent of coach) aan de slag met de FIRST LEGO League, check dan even je dashboard in het registratiesysteem. Daar staat het extra materiaal om te downloaden. Gebruik het en als je nog wat opmerkingen hebt, laat het gerust weten!

Heel veel succes in dit seizoen en we zien je graag bij een van de vele regiofinales of misschien wel op de Benelux finale op 25 januari 2020 in Breepark Breda!!

 presentatie van het innovatieproject

FIRST® LEGO® League… meer dan techniekpromotie!

13 mei 2019

Iedereen weet inmiddels wel dat er enorme tekorten zijn op de arbeidsmarkt in de technische werkvelden. Dat het helpt om dan speciale programma’s in de klas te gebruiken, zoals de FIRST LEGO League (FLL), dat weten we ook. Waar we vaak aan voorbij gaan is wat de FLL nu eigenlijk voor effect heeft. Dat effect is namelijk zeker niet beperkt tot het bewustzijn bevorderen voor technische studies en beroep. We zien bij deelnemers namelijk veel meer!

De kracht van het FLL programma is zonder meer dat het niet alleen gaat om robots en het bouwen en programmeren ervan. Het werken aan een project en het zoeken naar en ontwikkelen van een innovatieve oplossing is een heel belangrijk onderdeel. Daarnaast streven we met de FLL naar een belangrijke standaard van hoe je met elkaar omgaat. De core values vormen, in combinatie met de 21st century skills een sterke basis voor een betere toekomst.

Hoe werkt dat dan?

Meedoen aan de FLL stelt leerlingen voor vraagstukken waar ze met elkaar uit moeten zien te komen. Dat betekent dat je als kind uit je comfortzone gaat en bewust op zoek gaat naar informatie en gaat leren. De leraar heeft bij dit programma juist NIET de antwoorden en zal de leerlingen op weg helpen om zelf de antwoorden te vinden. Dit is de rol als coach die de docent dan vervult.

Vanaf dit jaar werken we met alle programma’s van FIRST LEGO League zoveel mogelijk met de gehele klas. Dat is een bewuste keuze. Ieder kind moet de kans krijgen om in aanraking te komen met alle aspecten van het programma. Daardoor vindt er een natuurlijke selectie plaats in de rol die de kinderen in de teams gaan aannemen. Het leerproces van ieder kind wordt daarmee verdiept en uitgebreid. Diversiteit krijgt op deze manier een prima plaats. Meisjes komen op natuurlijke wijze op de plaats terecht die het beste past. Hetzelfde geldt voor kinderen met een andere achtergrond.

In de Verenigde Staten is er al jaren een onderzoek gaande dat precies bijhoudt wat het effect van het programma is wanneer kinderen eenmaal ouder zijn dan zestien en gaan studeren en werken. Er is nu ook onderzocht of die effecten wereldwijd, dus ook in ons land, ongeveer gelijk zijn en dat blijkt zo te zijn! Zodra we de beschikking hebben over deze gegevens, gaan we er verder op in! Voor nu kunnen we in ieder geval aangeven, dat er een significant verschil is in de keuze voor technische studies en beroep bij leerlingen die met de FLL hebben meegedaan. Meer informatie volgt, dus houd de site in de gaten!

Wil je dus als school of docent het verschil maken dan kun je, door gebruik te maken van de FIRST LEGO League ook als school een enorm verschil maken in de ontwikkeling van de leerlingen. Natuurlijk kost dat meer moeite en ook geld. De vraag is dan: wat levert dat op? In ieder geval meer enthousiaste kinderen en ouders. Kinderen die een betere rugzak meekrijgen en beter in staat zijn hun eigen toekomst te bepalen. Kinderen die stevig in het leven staan en weten hoe ze met elkaar moeten omgaan en conflicten kunnen oplossen. Kinderen met interesse voor de wereld om hen heen. Kinderen die als sterke volwassenen straks de toekomst gaan bepalen!

FIRST LEGO League … een programma voor iedereen!

 

FIRST® LEGO® League… Nu met de hele klas!!!

6 mei 2019

Dit seizoen zijn er flinke veranderingen in het materiaal van de FIRST LEGO League (FLL). Waar het voorheen ging om heel veel losse documenten, wordt de informatie nu verwerkt tot twee delen, waarbij het uitgangspunt is dat je er met de hele klas aan kunt werken. Wat betekent dat nu precies?

De visie van FIRST en LEGO Education (en ook van ons, STP) vanaf dit seizoen is dat er zoveel mogelijk kinderen met de FLL aan de slag moeten kunnen. Ieder kind moet de gelegenheid krijgen te experimenteren met coding, onderzoek doen, innovatie, teamwork et cetera. Stuk voor stuk dingen die voor ieder kind van groot belang zijn in zijn of haar ontwikkeling. Het gaat dus niet meer alleen om techniekpromotie. Het is voor ieder kind van belang om deze ervaring mee te nemen in de verdere schoolloopbaan en daardoor ook een bewustere keuze te kunnen maken voor studie en beroep. Daarnaast worden kinderen met het programma ook veel sneller digitaal wijs en zijn ze druk bezig geweest om onderzoek te doen en oplossingen te bedenken. Die vaardigheden zijn vaardigheden voor het leven!

Inschrijving die je als school doet, is dus een inschrijving waarmee je met een hele klas aan de slag kunt. We gaan hierbij uit van maximaal 30 leerlingen. In principe kun je met 1 Challenge set aan het werk, maar er wordt geadviseerd een extra set te bestellen omdat dit net wat beter werkt.

Je kunt natuurlijk NIET met 30 leerlingen in één team, dat zou wel erg onhandig worden. Dat gaan we dus anders doen! Iedere klas vormt maximaal 5 teams, minder mag ook. Het maximum aantal kinderen per team is 10.

ALLE kinderen werken de sessies in het lesmateriaal door. IEDER kind gaat dus aan de slag met het bouwen en programmeren van de robot en ieder kind gaat aan de slag met het project. De Core Values worden door het materiaal verweven en zijn continue een onderwerp dat wordt meegenomen.

Natuurlijk vraag je je als docent dan af hoe je dit moet doen. Dat begrijpen we! Het is NIET de bedoeling dat je dit er ook nog eens BIJ gaat doen. We zullen je aangeven aan welke onderdelen je voldoet bij gebruik van dit programma. Daarnaast komt er een online training beschikbaar waar we dit nog eens uitleggen. 

Je gaat dus in de klas met maximaal 5 teams aan het werk en kort voor de regiofinale organiseer je op school of in je klas een eigen finale waarbij wordt bepaald welk team de klas (of school) gaat vertegenwoordigen op de regiofinale. De schoolfinale geeft je de kans zoveel mogelijk kinderen te betrekken bij dit mooie programma en zo maak je er samen een feest van. Overigens: ook voor het organiseren van de klas- of schoolfinale komt er materiaal beschikbaar waarmee je zo aan de slag kunt. Zet vooral ook oudere leerlingen (vo) in als hulp bij dit feest! Natuurlijk nodig je hierbij ook ouders en lokaal belangrijke mensen uit (schoolbestuur, gemeente, bedrijfsleven). Misschien levert je dat nog wat op ook!

In het kort komt het hier op neer:

  • Je schrijft je als school in (algemene inschrijving).
  • Eén inschrijving geeft maximaal plaats voor één team op een regiofinale in de buurt.
  • Eén inschrijving per klas, maximaal 30 leerlingen.
  • Voor het werken in de klas adviseren we 2 Challenge sets, met 1 kan het ook maar dat is wat lastiger.
  • Bij de inschrijving kun je extra sets bestellen.
  • Er komen online trainingen voor po en vo om de integratie met het lesprogramma te bevorderen.
  • Er komt materiaal om de klas- of schoolfinale te organiseren.

Maar…. Stel nu dat je geen team bent van een school?

Dan schrijf je je in en werk je gewoon met je team. In dit geval hoef je dus niet meer dan één Challenge set te bestellen.

Dit is dezelfde algemene inschrijving en daarmee ben je welkom op de regiofinale in jouw buurt.

FIRST LEGO League, een programma voor iedereen!

 

SPIKE

18 april 2019

 

Beste FIRST® LEGO® teams,

We hebben hard gewerkt om FIRST LEGO League (FLL) toegankelijker te maken en gemakkelijk te begrijpen, zodat meer teams kunnen profiteren van de geweldige ervaring die het programma biedt.

Daarom kunnen jullie volgend seizoen handleidingen verwachten met nieuwe bronnen om jullie reis door het programma te ondersteunen. Deze nieuwe materialen bevatten een teambijeenkomstengids voor de coach/docent en een techneutenschrift voor elke leerling. Alle nieuwe bronnen zijn beschikbaar vanaf 26 augustus 2019 als het nieuwe seizoen wordt gelanceerd.

Ander spannend nieuws is de aankondiging van een gloednieuw product van LEGO Education, genaamd SPIKE TM Prime.

SPIKE Prime is speciaal ontworpen om leerlingen

  • te betrekken bij het technisch ontwerpproces,
  • kritisch na te laten denken, en data te laten analyseren en complexe problemen op te laten lossen met relevantie in het echte leven.

Het is het eerste LEGO-product dat een wedstrijdelement bevat met een rol voor de FLL in het lesprogramma. Het beschikt ook over een op Scratch-gebaseerde blokken codering, een klas-vriendelijke app, innovatieve nieuwe onderdelen die de bouwplatformen van Technic en het LEGO brick systeem samenbrengen, en gedetailleerde ondersteunende materialen.

Mindstorms EV3, NXT en RCX blijven onveranderd toegestaan in de FLL met SPIKE Prime ernaast zonder hen te vervangen.

We kijken uit naar een nieuw en opwindend FLL seizoen; blijf op de hoogte via de LEGO Education sociale media kanalen.

Met vriendelijke groet,

Stichting Techniekpromotie

 

Blog FIRST(R) LEGO(R) League (FLL(R))

 18 april 2019

 

Voortaan vind je hier het gloednieuwe blog over de FIRST(R) LEGO(R) League. 

Lees hier alle nieuwtjes over de FIRST LEGO League, de FIRST LEGO League Junior en de FIRST LEGO League Discovery.

 

Wist je dat je zelf een vulkaanuitbarsting kunt maken?