Technologiewedstrijd voor kinderen van 9 t/m 15 jaar

FIRST® LEGO® League Challenge is een van de drie divisies van FIRST LEGO League, en is een internationale technologiewedstrijd voor kinderen van 9 t/m 15 jaar. De FIRST LEGO League daagt kinderen uit te denken als wetenschappers en technici. Tijdens ieder seizoen werken de teams aan een innovatieproject, waarbij een probleem uit de praktijk moet worden onderzocht en opgelost. Daarnaast leren de kinderen hun eigen robot te bouwen en te programmeren om hier vervolgens verschillende missies mee uit te voeren in een robotwedstrijd. De teams doorlopen beide onderdelen aan de hand van het aangeboden lesmateriaal.

Elk jaar heeft de FIRST LEGO League Challenge een andere uitdaging. Het thema van dit seizoen 2020-2021 is RePLAYSM. Zodra er meer bekend is over de uitdaging binnen dit thema kun je dat hier vinden.

Het programma

Innoveren, programmeren en presenteren

Innovatieproject
Tijdens ieder seizoen kiezen de teams, op basis van het jaarlijkse thema, een probleem uit de praktijk waarvoor ze een innovatieve oplossing gaan zoeken. Ze leren onderzoeken, samenwerken en uiteindelijk hun oplossing te presenteren. 

Robotontwerp en robotwedstrijd
De kinderen leren hun eigen robot bouwen en programmeren om hier vervolgens verschillende missies mee uit te voeren op een opdrachtenparcours in een robotwedstrijd.

Finales
Uiteindelijk presenteren de teams alle resultaten tijdens een finale. Dit kan een klas- en/of schoolfinale zijn of een regiofinale, waar een afgevaardigd team zich presenteert. Jaarlijks strijden ruim 770 teams in 31 regiofinales om één van de plaatsen voor de Benelux finale!

Core Values

De kernwaarden die centraal staan in FIRST LEGO League

In de FIRST LEGO League staan de FIRST Core Values (kernwaarden) centraal in alles wat de deelnemers doen. Door het toepassen van de Core Values, leren de deelnemers dat vriendschappelijke competitie en wederzijds voordeel niet op zichzelf staande doelstellingen zijn en dat het helpen van een ander de basis is van teamwork.

Ontdekking

We verkennen nieuwe vaardigheden en ideeën.

Innovatie

We gebruiken creativiteit en doorzettingsvermogen om problemen op te lossen.

Effect

We passen toe wat we hebben geleerd om onze wereld te verbeteren.

Integratie

We hebben respect voor elkaar en omarmen onze verschillen.

Teamwork

We bereiken meer als we samenwerken.

Plezier

We hebben plezier en vieren wat we doen!

Onderwijs

FIRST LEGO League als onderwijsprogramma

De visie van FIRST en LEGO Education (en ook van ons, Stichting Techniekpromotie) is dat er zoveel mogelijk kinderen met de FIRST LEGO League aan de slag moeten kunnen. Ieder kind moet de gelegenheid krijgen te experimenteren met programmeren, onderzoek doen, innovatie, teamwork et cetera. Stuk voor stuk dingen die voor ieder kind van groot belang zijn in zijn of haar ontwikkeling. Het gaat dus niet meer alleen om techniekpromotie. Het is voor ieder kind van belang deze ervaring mee te nemen in de verdere schoolloopbaan en daardoor ook een bewustere keuze te kunnen maken voor studie en beroep. Daarnaast worden kinderen met het programma sneller digitaal wijs en zijn ze druk bezig met onderzoek doen en oplossingen bedenken. Die vaardigheden zijn vaardigheden voor het leven!

FIRST LEGO League Challenge sluit aan bij de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs en is goed te integreren in het lesprogramma.

Download de documenten voor Nederland:

  • Al meer dan 30.000 leerlingen bereikt, 570.000 wereldwijd
  • Sterker time management en teamwork met meer dan 95%
  • 70% van de deelnemers kiest een studie in technologische richting
  • 59% van de meisjes kiest voor een technologische studie